Zgodovina

Na Rakitni so že leta 1915 zdravili avstro-ogrske vojake s pljučnimi boleznimi, leta 1930 pa je prišla na zdravljenje prva skupina otrok (v okviru Državne šolske poliklinike v Ljubljani). Že leta 1932 so namesto lesenih barak na Rakitni postavili zidano stavbo z bazenom in igriščem, kompleksu pa nadeli ime “Otroško okrevališče princa Andreja”. Okrevališče je vsak mesec sprejelo od 100 do 150 otrok, ki so v okrevališču bivali po tri tedne. Današnje ime je zdravilišče dobilo leta 1962. Leta 1987 smo ga dozidali in obnovili. Leta 1994 smo zgradili športno-rekreativni park, v letu 2004 pa smo opremili in uredili prostor za fizioterapijo. Leta 2007 smo začeli z izvajanjem bolnišničnega programa s področja motenj hranjenja in čustvenih motenj.

Zgodovinski mejniki

• 1927; Sanatorij za kostno tuberkulozo
• 1930; Prva počitniška kolonija v okviru državne šolske poliklinike Ljubljana
• 1932; Zgrajen je zidan počitniški dom (Otroško okrevališče princa Andreja, sina jugoslovanskega kralja Aleksandra)
• 1943; Nemci v eni izmed ofenziv požgejo okrevališče
• 1950; Obnova zidane stavbe (Dom narodnega heroja Toneta Vidmarja-Luke)
• 1954; Zgrajena je nova zidana stavba s spalnicami; 80 postelj (Mladinsko okrevališče)
• 1961; Adaptacija, kapacitete se povečajo na 120 postelj
• 1962; Pridobitev statusa zdravilišča (Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna)
• 1978; Zdravilišče se zapre zaradi oporečne vode
• 1987; Po adaptaciji, ki je bila izvedena s tretjim samoprispevkom, se zdravilišče ponovno odpre, na voljo so kapacitete za
starše (Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna v ustanavljanju)
• 1994; Zgrajen je športno rekreativni park s smučiščem in vlečnico
• 2004; Ureditev in oprema prostora za fizioterapijo

Lastniški status:

• 1954; Mestni ljudski odbor Ljubljana
• 1987; Mestna zdravstvena skupnost Ljubljana
• 2003; Občina Brezovica

OBVESTILO O ZAČASNEM PRENEHANJU IZVAJANJA PREVENTIVNIH PROGRAMOV 12.3.2020
V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID+19) vas obveščamo, da od ponedeljka 16.3.2020 dalje, začasno prenehamo sprejemati otroke in mladostnike v program Šola zdravega odraščanja in program Rehabilitacija in/ali reintegracija oseb z motnjami hranjenja in čustvovanja.

AMBULANTNA DEJAVNOST
Do nadaljnjega zaradi zajezitve širjenja koronavirusa, odpovedujemo tako prve kot tudi kontrolne preglede otrok in mladostnikov obravnavanih na CDZOM Brezovica in klinično psihološki ambulanti na Rakitni.

O novem datumu pregleda boste pravočasno obveščeni.

Romana Rasperger, direktorica