Svet Zavoda

Svet zavoda Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna je nadzorni organ zdravilišča. Sestavljata ga en predstavnik delavcev, en predstavnik zavarovancev in štirje predstavniki Občine Brezovica. Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predstavnike ustanoviteljice zavoda pa imenuje občinski svet v skladu s statutom občine.

Člani sveta Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna so:
• Nilvesa Fajić Berginc
• Polona Raušl
• Jerneja Erjavec
• Mira Gregorka
• Jelka B. Kovačič
• Mateja Šuštaršič

OBVESTILO O ZAČASNEM PRENEHANJU IZVAJANJA PREVENTIVNIH PROGRAMOV 12.3.2020
V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID+19) vas obveščamo, da od ponedeljka 16.3.2020 dalje, začasno prenehamo sprejemati otroke in mladostnike v program Šola zdravega odraščanja in program Rehabilitacija in/ali reintegracija oseb z motnjami hranjenja in čustvovanja.

AMBULANTNA DEJAVNOST
Do nadaljnjega zaradi zajezitve širjenja koronavirusa, odpovedujemo tako prve kot tudi kontrolne preglede otrok in mladostnikov obravnavanih na CDZOM Brezovica in klinično psihološki ambulanti na Rakitni.

O novem datumu pregleda boste pravočasno obveščeni.

Romana Rasperger, direktorica