Svet Zavoda

Svet zavoda Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna je nadzorni organ zdravilišča. Sestavljata ga en predstavnik delavcev, en predstavnik zavarovancev in štirje predstavniki Občine Brezovica. Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predstavnike ustanoviteljice zavoda pa imenuje občinski svet v skladu s statutom občine.

Člani sveta Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna so:
• Nilvesa Fajić Berginc
• Polona Raušl
• Jerneja Erjavec
• Mira Gregorka
• Jelka B. Kovačič
• Mateja Šuštaršič

Skip to content