Obisk Rotavca

Šola zdravega odraščanja

Šola zdravega odraščanja je namenjena otrokom in mladostnikom od vstopa v šolo do 26. leta starosti, pri katerih opažamo spremembe na področju čustvovanja, hranjenja in/ali vključevanja v vrstniško družbo.

Kadar opazimo otroka ali mladostnika v stiski, smo odrasli tisti, ki ga lahko usmerimo v iskanje pomoči. Ena od oblik pomoči je tudi vključitev mladega v program Šole zdravega odraščanja. Veliko lahko naredimo s pravočasnim ukrepanjem. Tako starše, učitelje, svetovalne službe, centre za socialno delo, pediatre in ostale, ki prepoznajo težave in stiske otroka, spodbujamo, da dovolj zgodaj usmerijo otroka v program.

Slika iz zloženke
Skip to content