Slika Kjer je volja, tam je pot

Program reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja

Program reintegracije in rehabilitacije je namenjen mladostnikom od 16-tega do 26-tega leta starosti, ki imajo čustvene in/ali motnje hranjenja, kar se lahko kaže kot:
• pogosta žalost in obup
• pogosta tesnobna in napetost,
• težave s kontroliranjem jeze,
• osamljenost in izoliranost od skupine sovrstnikov,
• slaba samopodoba,
• nezadovoljstvo s svojo telesno podobo in obremenjenost z načinom prehranjevanja,
• nesamostojnost …

Skip to content