Program reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja

Program reintegracije in rehabilitacije je namenjen mladostnikom od 16-tega do 26-tega leta starosti, ki imajo čustvene in/ali motnje hranjenja, kar se lahko kaže kot:
• pogosta žalost in obup
• pogosta tesnobna in napetost,
• težave s kontroliranjem jeze,
• osamljenost in izoliranost od skupine sovrstnikov,
• slaba samopodoba,
• nezadovoljstvo s svojo telesno podobo in obremenjenost z načinom prehranjevanja,
• nesamostojnost …

OBVESTILO O ZAČASNEM PRENEHANJU IZVAJANJA PREVENTIVNIH PROGRAMOV 12.3.2020
V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID+19) vas obveščamo, da od ponedeljka 16.3.2020 dalje, začasno prenehamo sprejemati otroke in mladostnike v program Šola zdravega odraščanja in program Rehabilitacija in/ali reintegracija oseb z motnjami hranjenja in čustvovanja.

AMBULANTNA DEJAVNOST
Do nadaljnjega zaradi zajezitve širjenja koronavirusa, odpovedujemo tako prve kot tudi kontrolne preglede otrok in mladostnikov obravnavanih na CDZOM Brezovica in klinično psihološki ambulanti na Rakitni.

O novem datumu pregleda boste pravočasno obveščeni.

Romana Rasperger, direktorica