Terapija s konji

Psihoterapija, osebnostna rast in učenje po modelu EAGALA

Kratica EAGALA (Equine Assisted Growth and Learning Association) pomeni praktično uporabo konj v namene osebnostne rasti in učenja. Je oblika terapije, ki poteka v drugačnem, naravnem okolju in nam daje možnost, da aktiviramo svoje speče potenciale samozdravljenja. Ne glede na naš namen ali vstopamo v terapevtski proces ali pa si le želimo drugačne izkušnje (s konji), ima vsak možnost v praksi raziskati svoje težave in tudi preizkusiti možne rešitve.
Terapija poteka izkustveno. Pri tem sodelujemo kot tim, ki ga sestavljajo konji, strokovnjak za konja in strokovnjak za človeka. Delo poteka na tleh, kar pomeni, da je pri tem delu konj v enakovrednem položaju kakor človek, je njegov učitelj. Zato delo po modelu EAGALA ne vključuje jahanja ali drugih jahalnih aktivnosti pri katerih je konj človeku podrejen. Na ta način se posameznik uči spoštljivega in sodelujočega odnosa pri katerem se zna jasno izražati, krepi čut zase in za drugega, premaguje svoje strahove in se uči uveljavljati in sporazumevati na zdrav način.

Program je prilagojen posamezniku oziroma skupini in zastavljenim ciljem.

Slika s konji
Skip to content