Psihoterapija, osebnostna rast in učenje po modelu EAGALA

Kratica EAGALA (Equine Assisted Growth and Learning Association) pomeni praktično uporabo konj v namene osebnostne rasti in učenja. Je oblika terapije, ki poteka v drugačnem, naravnem okolju in nam daje možnost, da aktiviramo svoje speče potenciale samozdravljenja. Ne glede na naš namen ali vstopamo v terapevtski proces ali pa si le želimo drugačne izkušnje (s konji), ima vsak možnost v praksi raziskati svoje težave in tudi preizkusiti možne rešitve.
Terapija poteka izkustveno. Pri tem sodelujemo kot tim, ki ga sestavljajo konji, strokovnjak za konja in strokovnjak za človeka. Delo poteka na tleh, kar pomeni, da je pri tem delu konj v enakovrednem položaju kakor človek, je njegov učitelj. Zato delo po modelu EAGALA ne vključuje jahanja ali drugih jahalnih aktivnosti pri katerih je konj človeku podrejen. Na ta način se posameznik uči spoštljivega in sodelujočega odnosa pri katerem se zna jasno izražati, krepi čut zase in za drugega, premaguje svoje strahove in se uči uveljavljati in sporazumevati na zdrav način.

Program je prilagojen posamezniku oziroma skupini in zastavljenim ciljem.

OBVESTILO O ZAČASNEM PRENEHANJU IZVAJANJA PREVENTIVNIH PROGRAMOV 12.3.2020
V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID+19) vas obveščamo, da od ponedeljka 16.3.2020 dalje, začasno prenehamo sprejemati otroke in mladostnike v program Šola zdravega odraščanja in program Rehabilitacija in/ali reintegracija oseb z motnjami hranjenja in čustvovanja.

AMBULANTNA DEJAVNOST
Do nadaljnjega zaradi zajezitve širjenja koronavirusa, odpovedujemo tako prve kot tudi kontrolne preglede otrok in mladostnikov obravnavanih na CDZOM Brezovica in klinično psihološki ambulanti na Rakitni.

O novem datumu pregleda boste pravočasno obveščeni.

Romana Rasperger, direktorica