Slika; Kjer je volja, tam je pot

Kakšni so cilji?

V programu Reintegracije in rehabilitacije mladostniki dobijo priložnost, da:
• v zaupnem in varnem okolju spregovorijo o svojih mislih in čustvih, o svojih pomislekih in izzivih, o družinskih odnosih in odnosih z vrstniki, o stvareh, ki jih veselijo in tistih, ki jih malo manj,
• se naučijo sprostiti telesno in duševno napetost,
• spoznajo nove načine spoprijemanja izzivi, ki se jim pojavljajo na poti skozi življenje,
• dokažejo, da so odgovorni in znajo poskrbeti sami zase,
• raziščejo svoje poklicne želje in dobijo voljo za nadaljevanje šolanja,
• spoznajo in osvojijo zdrav življenjski slog.,

Javni zdravstveni zavod
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
Rakitna 96
1352 Preserje

tajništvo: +396 1 365 98 00
sprejemna pisarna: +386 51 410 492
faks: +386 1 365 98 01

tajništvo: info@mkz-rakitna.si
ambulanta naročanje: ambulanta@mkz-rakitna.si

©2018 MKZ Rakitna Vse pravice pridržane.

Skip to content