Obisk Rotavca

Kakšni so cilji Šole zdravega odraščanja?

• razvijanje in krepitev samopodobe,
• razvijanje socialnih veščin,
• učenje asertivne komunikacije,
• utrjevanje zdravih vzorcev funkcioniranja,
• krepitev izražanja in prepoznave čustev,
• prepoznavanje lastnih potreb in potreb drugih,
• krepitev odgovornosti in starosti primerne samostojnosti,
• odmik iz domačega okolja,
• čustvena razbremenitev,
• individualna psihološka in psihiatrična podpora.

Skip to content