Globalna in lokalna umestitev

Globalna umestitev Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna

Mednarodna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju WHO) v svojem »Akcijskem programu na področju duševnega zdravja 2013-2020« navaja dejavnosti na področju preventive in promocije duševnega zdravja kot enega izmed osrednjih ciljev programa. Na ta način MKZ Rakitna s svojimi dejavnostmi sledi mednarodnim priporočilom in se ustrezno umešča v smernice in priporočila vodilne svetovne zdravstvene organizacije.

Lokalna umestitev Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna

V Sloveniji Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja (NPDZ) 2014-2018 (vladni akt, EVA: 2008-2711-0140) ugotavlja, da so se na področju primarne preventive duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih za najuspešnejše izkazali programi selektivne in indicirane preventive, ki jih razvijamo, nadgrajujemo in redno evalviramo v MKZ Rakitna, in so usmerjeni k osebam z dejavniki tveganja. Resolucija o duševnem zdravju NPDZ izpostavlja nujnost celovitega pristopa k promociji duševnega zdravja in preventivi duševnih motenj, ki je eno naših ključnih vodil. Pred razvojem celovitih terapevtskih programov v MKZ Rakitna tovrstnih centrov v Sloveniji ni bilo.

Bolnišnična in ambulantna dejavnost v MKZ Rakitna je pomembna za uresničevanje mednarodnih in nacionalnih ciljev na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. V Sloveniji, kjer je dostopnost strokovnih služb za najbolj ranljive populacije nedopustno slaba, je vloga MKZ Rakitna še posebej pomembna, saj lahko v okviru naših storitev dobijo pri ložnost otroci iz različnih delov Slovenije.

OBVESTILO O ZAČASNEM PRENEHANJU IZVAJANJA PREVENTIVNIH PROGRAMOV 12.3.2020
V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID+19) vas obveščamo, da od ponedeljka 16.3.2020 dalje, začasno prenehamo sprejemati otroke in mladostnike v program Šola zdravega odraščanja in program Rehabilitacija in/ali reintegracija oseb z motnjami hranjenja in čustvovanja.

AMBULANTNA DEJAVNOST
Do nadaljnjega zaradi zajezitve širjenja koronavirusa, odpovedujemo tako prve kot tudi kontrolne preglede otrok in mladostnikov obravnavanih na CDZOM Brezovica in klinično psihološki ambulanti na Rakitni.

O novem datumu pregleda boste pravočasno obveščeni.

Romana Rasperger, direktorica