Globalna in lokalna umestitev

Globalna umestitev Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna

Mednarodna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju WHO) v svojem »Akcijskem programu na področju duševnega zdravja 2013-2020« navaja dejavnosti na področju preventive in promocije duševnega zdravja kot enega izmed osrednjih ciljev programa. Na ta način MKZ Rakitna s svojimi dejavnostmi sledi mednarodnim priporočilom in se ustrezno umešča v smernice in priporočila vodilne svetovne zdravstvene organizacije.

Lokalna umestitev Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna

V Sloveniji Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja (NPDZ) 2014-2018 (vladni akt, EVA: 2008-2711-0140) ugotavlja, da so se na področju primarne preventive duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih za najuspešnejše izkazali programi selektivne in indicirane preventive, ki jih razvijamo, nadgrajujemo in redno evalviramo v MKZ Rakitna, in so usmerjeni k osebam z dejavniki tveganja. Resolucija o duševnem zdravju NPDZ izpostavlja nujnost celovitega pristopa k promociji duševnega zdravja in preventivi duševnih motenj, ki je eno naših ključnih vodil. Pred razvojem celovitih terapevtskih programov v MKZ Rakitna tovrstnih centrov v Sloveniji ni bilo.

Bolnišnična in ambulantna dejavnost v MKZ Rakitna je pomembna za uresničevanje mednarodnih in nacionalnih ciljev na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. V Sloveniji, kjer je dostopnost strokovnih služb za najbolj ranljive populacije nedopustno slaba, je vloga MKZ Rakitna še posebej pomembna, saj lahko v okviru naših storitev dobijo pri ložnost otroci iz različnih delov Slovenije.

Skip to content