Obisk Rotavca

ABC Šole zdravega odraščanja

Komu je program namenjen?
Otrokom in mladostnikom od 6. do 26. leta starosti pri katerih so opazni znaki določenih odklonov na področju vedenja in čustvovanja
Kako dolgo traja program?
2 tedna oziroma 12 dni (sprejem v ponedeljek, odpust v petek)
Koliko otrok/mladostnikov je v posamezni skupini?
V posamezni skupini je načeloma od 8 do 10 otrok
Kdo lahko predlaga vključitev?
Otrok/mladostnik sam, starši, učitelj/vzgojitelj, psiholog, zdravnik, šolska svetovalna služba, center za socialno delo ali katera koli druga oseba, ki otroka/mladostnika dobro pozna; napotnico ali delovni nalog izda zdravnik.

Šola zdravega odraščanja na Rakitni je pravi kraj za premagovanje notranjih ovir, krepitev samopodobe in razvijanje socialnih veščin.

Deklica z medvedkom pred zdravnico
Skip to content