ABC Šole zdravega odraščanja

Komu je program namenjen?
Otrokom in mladostnikom od 6. do 26. leta starosti pri katerih so opazni znaki določenih odklonov na področju vedenja in čustvovanja
Kako dolgo traja program?
2 tedna oziroma 12 dni (sprejem v ponedeljek, odpust v petek)
Koliko otrok/mladostnikov je v posamezni skupini?
V posamezni skupini je načeloma od 8 do 10 otrok
Kdo lahko predlaga vključitev?
Otrok/mladostnik sam, starši, učitelj/vzgojitelj, psiholog, zdravnik, šolska svetovalna služba, center za socialno delo ali katera koli druga oseba, ki otroka/mladostnika dobro pozna; napotnico ali delovni nalog izda zdravnik.

Šola zdravega odraščanja na Rakitni je pravi kraj za premagovanje notranjih ovir, krepitev samopodobe in razvijanje socialnih veščin.

OBVESTILO O ZAČASNEM PRENEHANJU IZVAJANJA PREVENTIVNIH PROGRAMOV 12.3.2020
V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID+19) vas obveščamo, da od ponedeljka 16.3.2020 dalje, začasno prenehamo sprejemati otroke in mladostnike v program Šola zdravega odraščanja in program Rehabilitacija in/ali reintegracija oseb z motnjami hranjenja in čustvovanja.

AMBULANTNA DEJAVNOST
Do nadaljnjega zaradi zajezitve širjenja koronavirusa, odpovedujemo tako prve kot tudi kontrolne preglede otrok in mladostnikov obravnavanih na CDZOM Brezovica in klinično psihološki ambulanti na Rakitni.

O novem datumu pregleda boste pravočasno obveščeni.

Romana Rasperger, direktorica