Slika Kjer je volja, tam je pot

ABC programa

Cilj programa je pomoč in podpora mladostnikom pri vključevanju v vsakdanje življenje po predhodni obravnavi težav na področju duševnga zdravja.
Mladostnikom od 15. do 26. leta starosti, ki se soočajo z izzivi na področju čustvenega doživljanja, samopodobe, odnosov z vrstniki, šolanja ali opuščanjem šolanja, družinskega življenja, prevzemanjem odgovornosti in  zdravega prehranjevanja.
Kako dolgo traja program?
6 tednov (z možnostjo podaljšanja)
Koliko mladostnikov je v posamezni skupini?
V posamezni skupini je načeloma od 6 do 9 mladostnikov
Kdo lahko predlaga vključitev v program Reintegracije in rehabilitacije?
Mladostnik sam, starši, učitelj/vzgojitelj, psiholog, zdravnik, šolska svetovalna služba, center za socialno delo ali katera koli druga oseba, ki otroka/mladostnika dobro pozna; napotnico ali delovni nalog za obravnavo izda zdravnik.

Plezanje na visoki stari plezalni steni
Skip to content