ABC programa

Cilj programa je pomoč in podpora mladostnikom pri vključevanju v vsakdanje življenje po predhodni obravnavi težav na področju duševnga zdravja.
Mladostnikom od 15. do 26. leta starosti, ki se soočajo z izzivi na področju čustvenega doživljanja, samopodobe, odnosov z vrstniki, šolanja ali opuščanjem šolanja, družinskega življenja, prevzemanjem odgovornosti in  zdravega prehranjevanja.
Kako dolgo traja program?
6 tednov (z možnostjo podaljšanja)
Koliko mladostnikov je v posamezni skupini?
V posamezni skupini je načeloma od 6 do 9 mladostnikov
Kdo lahko predlaga vključitev v program Reintegracije in rehabilitacije?
Mladostnik sam, starši, učitelj/vzgojitelj, psiholog, zdravnik, šolska svetovalna služba, center za socialno delo ali katera koli druga oseba, ki otroka/mladostnika dobro pozna; napotnico ali delovni nalog za obravnavo izda zdravnik.

OBVESTILO O ZAČASNEM PRENEHANJU IZVAJANJA PREVENTIVNIH PROGRAMOV 12.3.2020
V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID+19) vas obveščamo, da od ponedeljka 16.3.2020 dalje, začasno prenehamo sprejemati otroke in mladostnike v program Šola zdravega odraščanja in program Rehabilitacija in/ali reintegracija oseb z motnjami hranjenja in čustvovanja.

AMBULANTNA DEJAVNOST
Do nadaljnjega zaradi zajezitve širjenja koronavirusa, odpovedujemo tako prve kot tudi kontrolne preglede otrok in mladostnikov obravnavanih na CDZOM Brezovica in klinično psihološki ambulanti na Rakitni.

O novem datumu pregleda boste pravočasno obveščeni.

Romana Rasperger, direktorica