ABC ambulantne dejavnosti

Diagnostično in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami

V MKZ Rakitna našim uporabnikom in njihovim najbližjim ponujamo:
1.Psihološko ambulantno obravnavo
• psihodiagnostična ocena otrokovih/mladostnikovih težav,
• svetovalno delo z otroki/mladostniki in njihovimi družinami,
• svetovanje šolam in zunanjim inštitucijam,
• terapevtska obravnava po principih različnih terapevtskih modalitet, zlasti kognitivno-vedenjske in sistemske družinske terapije.

2.Psihiatrično ambulantno obravnavo
• psihiatrična ocena otrokovih/mladostnikovih težav,
• svetovalno delo z otroki/mladostniki in njihovimi družinami,
• svetovanje šolam in zunanjim inštitucijam,
• medikamentozno zdravljenje (po potrebi).

Napotnico ali delovni nalog za ambulantno obravnavo v MKZ Rakitna izda zdravnik.

Skip to content