Evropska unija podpira tudi mnoge dobre zgodbe. Slovenske občine se prijavljajo na mnoge razpise, s pomočjo katerih črpajo sredstva za dokočanje projektov, ki jih same sicer ne bi zmogle. Prispevek je predvajala Televizija Veseljak.

Skip to content