ABC Šole zdravega odraščanja

Komu je program namenjen?
Otrokom in mladostnikom od 6. do 26. leta starosti pri katerih so opazni znaki določenih odklonov na področju vedenja in čustvovanja

Kako dolgo traja program?
2 tedna oziroma 12 dni (sprejem v ponedeljek, odpust v petek)

Koliko otrok/mladostnikov je v posamezni skupini?
V posamezni skupini je načeloma od 8 do 10 otrok

Kdo lahko predlaga vključitev v ŠZO?
Otrok/mladostnik sam, starši, učitelj/vzgojitelj, psiholog, zdravnik ali katera koli druga oseba, ki otroka/mladostnika dobro pozna; napotnico ali delovni nalog izda zdravnik.

Šola zdravega odraščanja na Rakitni je pravi kraj za premagovanje notranjih ovir, krepitev pozitivne podobe o sebi, in razvijanje socialnih veščin.


zdravnik in otrok .jpg