ABC Programa

Cilj programa je pomoč in podpora mladostnikom pri vključevanju v vsakdanje življenje po predhodni obravnavi težav na področju duševnga zdravja.

Mladostnikom od 15. do 26. leta starosti, ki se soočajo z izziv na področju čustvenega doživljanja, samopodobe, odnosov z vrstniki, šolanja ali opuščanjem šolanja, družinskega življenja, prevzemanjem odgovornosti in  zdravega prehranjevanja.

Kako dolgo traja program?
6 tednov (z možnostjo podaljšanja)

Koliko mladostnikov je v posamezni skupini?
V posamezni skupini je načeloma od 6 do 9 mladostnikov

Kdo lahko predlaga vključitev v program Reintegracije in rehabilitacije?
Mladostnik sam, starši, učitelj/vzgojitelj, psiholog, zdravnik ali katera koli druga oseba, ki otroka/mladostnika dobro pozna; napotnico ali delovni nalog za obravnavo izda zdravnik.

 

mojca-248_.jpg