Program reintegracije in rehabilitacije mladostnikov s čustvenimi motnjami in/ali motnjami hranjenja

Program reintegracije in rehabilitacije je namenjen mladostnikom od 16-tega do 26-tega leta starosti, ki imajo čustvene in/ali motnje hranjenja, kar se lahko kaže kot:

reintegracija.jpg